В сферата на спорта в страните от Европейския съюз през 2022 г. са работили 1,51 милиона души, което представлява 0,8 процента от всички заети лица в ЕС, сочат публикуваните днес данни на европейската статистическа агенция Евростат. По-голямата част от тях – 55 процента, са били мъже, а 45 процента от заетите в тази сфера – жени.

Спортният сектор включва дейността на професионалните спортисти, на треньорите, на служителите във фитнес центровете и на наетите в компании, които се занимават с популяризиране и управление на спортни събития.

Сред страните от Евросъюза, в които най-много от участниците на пазара на труда през 2022 г. са били ангажирани в сферата на спорта, са Швеция (1,4 процента от всички заети лица в страната), Финландия и Дания (по 1,2 на сто), следвани от Испания и Франция (по 1,1 на сто).

България е предпоследна в ЕС по дял на заетите лица (0,3 процента) в сферата на спорта спрямо всички участници на пазара на труда. Последна е Румъния, където заетите в сектора са били 0,2 на сто. БТА