Даниела Дашева е назначена на длъжността заместник-министър на младежта и спорта, съобщи ММС. 

Професор Дашева е била служебен министър на младежта и спорта през 2017 г. и народен представител в 48-ото Народно събрание, където е била заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Професор е по теория и методика на спортната тренировка и “Доктор на педагогическите науки”. Два мандата е била заместник-ректор на НСА “Васил Левски” по научна и международна дейност. Била е ръководител на катедра “Теория на спорта” до 2019 г. и към настоящия момент е член на Академичния съвет на НСА „В. Левски”. Проф. Дашева има значителен брой научни публикации и издадени книги и учебници в областта на спортната наука и спортната тренировка.

За последно Дашева беше съветник на министър Радостин Василев, но напусна по време на мандата.